Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 2/2/2019 14:00

Việc gì cần phải làm xong trước ngày 30 Tết?

Không phải mua sắm hay dọn dẹp mà trả nợ mới là việc cần được ưu tiên trước khi đón giao thừa.
Việc gì cần làm xong trước ngày 30 Tết?


Theo Vnexpress