Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 6/11/2018 17:06

Ưu điểm hay khuyết điểm

Trong một buổi phỏng vấn việc làm, nhà tuyển dụng hỏi:
Ưu điểm hay khuyết điểm

- Ưu điểm lớn nhất của anh là gì?

Ứng viên thành thật đáp:

- Tôi là một người biết sai sẽ sửa.

- Tốt! - nhà tuyển dụng hỏi tiếp - Thế còn khuyết điểm của anh?

Ứng viên ngẩng cao đầu nói:

- Tôi chẳng bao giờ thấy mình sai cả!

- !!!

Theo Tất Nhiên
Vnexpress