Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 22/3/2019 09:15

Tròn mắt những 'shipper bậc thầy'

Bất kể hàng hóa nhiều và to khi vào tay những người vận chuyển này cũng đến nơi an toàn.
Chỉ là ôtô thôi mà.

Chỉ là ôtô thôi mà.

Xe tải cũng đâu có làm khó được các shipper.

Xe tải cũng đâu có làm khó được các shipper.

Sắp xếp gọn là mọi thứ đều ổn.

Sắp xếp gọn là mọi thứ đều ổn.

Thế này mà những người vận chuyển cũng nghĩ ra.

Thế này mà những người vận chuyển cũng nghĩ ra.

Nhiệm vụ này có vẻ khó.

Nhiệm vụ này có vẻ khó.

Đỉnh cao của vận chuyển.

Có ai thót tim khi thấy cảnh này không.

Có ai thót tim khi thấy cảnh này không.

Đỉnh cao của vận chuyển.

Vận chuyển thế này về không biết có còn dùng được không.

Vận chuyển thế này về không biết có còn dùng được không.

Chỉ là chuyển nhà thôi mà.

Chỉ là chuyển nhà thôi mà.

Theo Vnexpress