Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 22/9/2018 16:03

“Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới”

GD&TĐ - Khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới người lớn còn khó có thể cưỡng lại được, nói gì đến trẻ con lúc đang ăn.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 1

Người ta đang ngủ mà cứ bắt ăn kem là sao?

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 2

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ thì đang ăn cũng chịu.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 3

Đang ăn mà ngủ quên lúc nào không hay.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 4

Buồn ngủ thế này thì ăn uống cái nỗi gì nữa.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 5

Vừa ngủ vừa ăn cháu quen rồi các bác ạ.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 6

Ngủ giấc lấy sức tí dậy ăn tiếp.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 7

Cho dù đang ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 8

Phải ngủ mới đủ sức để ăn chứ.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 9

Thôi thì nhắm mắt nghỉ ngơi tí dậy ăn tiếp.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 10

Đồ ăn có thể cưỡng lại chứ ngủ thì không thể.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 11

Ăn còn chưa kịp nuốt mà đã vội ngủ rồi.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 12

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ không thể chống đỡ.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 13

Vừa ngủ vừa ngửi đồ ăn là cũng no lắm rồi.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 14

“Trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ còn ập đến”.

Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới - Hình 15

Ngủ cho tử tế chứ ăn lúc nào mà chả được.

Theo Chém Gió
Dân việt

Tin tiêu điểm