Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 26/2/2018 15:48

Tiền bạc không quan trọng

Tiền bạc không quan trọng

Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú:

- Điều gì đã giúp ông đạt được thành công?

- Luôn tin rằng tiền bạc không đóng vai trò gì đáng kể, mà chỉ có công việc mới quan trọng.

- Và do thấm nhuần niềm tin ấy, ông đã giàu có như ngày nay?

- Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.

Thần Kỳ