Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 10/6/2015 07:21

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (6.10)

Ta bắt được chữ gì khi thấy hình ảnh con hổ đang ngồi và con rồng thì bay lượn xung quanh?
1-2580-1433844313.jpg
2-9433-1433844313.jpg
3-9018-1433844313.jpg
4-8473-1433844313.jpg
5-7835-1433844314.jpg

Theo vnexpress.net