Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 8/11/2018 07:00

Thơ châm: Phải cưỡng chế

Thơ châm: Phải cưỡng chế

GD&TĐ - Mặt bằng cần giải phóng

Mặt bằng cần giải phóng

Có nơi dân cứ... lỳ

Họ kêu: “Phải thoải đáng

Chuyện đền bù mới đi!”

Nhà công vụ, mấy vị

Hưu rồi, vẫn cứ... ỳ

Chả hiểu các vị nghĩ

Chưa thỏa đáng nỗi gì?

Khi đụng đến nhà đất

“Quan” với dân khác chi

Dùng lý, tình không chuyển

Phải cưỡng chế tức thì!

Nguyễn Đình Quảng

Tin tiêu điểm