Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 26/1/2018 15:35

Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào?

Khi bạn chơi bóng xuất sắc không có nghĩa là bạn sẽ đạt thành tích học tập cao và lý do là đây.

Truyện tranh: Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào? - 1

Truyện tranh: Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào? - 2

Truyện tranh: Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào? - 3

Truyện tranh: Thi cử và chơi bóng khác nhau thế nào? - 4

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt

Khi thấy con lợn khác bị trói chuẩn bị cắt tiết, con lợn này đã lao vào húc từng người để cứu đồng loại.

 

 

 

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt - Ảnh 1

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt - Ảnh 2

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt

Khi thấy con lợn khác bị trói chuẩn bị cắt tiết, con lợn này đã lao vào húc từng người để cứu đồng loại.

 

 

 

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông Trung Quốc đặt một con lợn lên ghế trong sân, chuẩn bị cắt tiết. Họ dùng sức đè nghiêng con lợn để trói chân của nó. Ngay lúc này, một con lợn khác vội vã chạy đến, húc mõm vào từng người để dọa và buộc họ phải buông con lợn trên ghế ra.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt - Ảnh 1

Hành động nhanh nhẹn và anh hùng của con lợn có đốm khoang trên lưng khiến người dùng mạng thích thú.

Con lợn được giải cứu cùng lúc đó cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng thăng bằng trên mặt đất còn "người cứu mạng" nó cũng đi lại đứng cạnh. Trong khi đó, một người đàn ông giận dữ chỉ ngón tay vào cả hai con lợn.

Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt - Ảnh 2

Người đàn ông bực tức mắng cả hai con heo.

Theo News Flare, đoạn video được quay ở Banan, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 25/12. Hiện chưa có thông tin nào về việc liệu những người đàn ông có bắt lại con lợn và giết mổ chúng hay không.

Theo 24h / danviet.vn