Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 3/8/2019 10:42

Tên trộm nhắn tin xin khổ chủ mật khẩu iCloud để bán được giá

Tên trộm nhắn tin xin khổ chủ mật khẩu iCloud để bán được giá

Không đăng nhập được tài khoản iCloud của máy iPhone 7, tên trộm kiên trì nhắn tin xin nạn nhân.
Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Tên trộm lấy lý do lâm vào đường cùng.

Tên trộm lấy lý do lâm vào đường cùng.

Và hứa sau này sẽ trả.

Và hứa sau này sẽ trả.

Lý do chỉ lấy 1 cái.

Lý do chỉ lấy 1 cái.

Đồ ăn trộm vẫn giữ lại chứ chưa bán.

Đồ ăn trộm vẫn giữ lại chứ chưa bán.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm