Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 25/3/2019 15:00

Tất cả phụ nữ đều xứng đáng “điểm 10“

Với phụ nữ luôn phải được điểm 10, nếu không các quý ông sẽ biết hậu quả như thế nào rồi đấy.
 

Theo Dân việt