Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 21/3/2018 15:37

Tạm biệt mẹ

Tạm biệt mẹ

GD&TĐ - Một thanh niên đang trong siêu thị để mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà lão đi vẩn vơ theo mình. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh ta lờ đi và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.

- Xin lỗi - Bà ta nói - Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh có vẻ giống con trai tôi, nó mới mất gần đây.

- Cháu rất lấy làm tiếc - Anh thanh niên đáp - Cháu có thể làm gì giúp bác không?

- Có - Bà lão đáp - Khi tôi rời đi, cháu có thể nói “tạm biệt mẹ”? Như thế sẽ làm bác cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

- Được ạ! - Anh thanh niên đáp.

Khi bà lão rời đi, anh ta gọi to: “Tạm biệt mẹ!”

Khi anh ta bước đến quầy tính tiền, anh ta thấy tổng số tiền là 127,50 đô la.

- Sao lại vậy được? - Anh ta hỏi - Tôi chỉ mua vài món đồ!

Mẹ anh nói rằng anh sẽ trả cho bà. - Người thu tiền nói.

Theo Thanh Trâm
Dân Việt