Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 14/11/2014 06:50

Tài tình đối đáp truyện Kiều (2)

Tài tình đối đáp truyện Kiều (2)

Một chàng trai cùng người yêu dạo chơi trên con đường làng dưới bóng tre chùm mát rượi, chàng tâm sự:
- Đã lâu rồi chúng mình chưa ôn lại Truyện Kiều. Mặc dù vậy, không câu nào trong Truyện Kiều là anh không thuộc. Chắc là em cũng không quên?

Nàng cười:

- Em thì lúc nhớ lúc quên
Cái gì nhớ kỹ, cái gì quên mau
Truyện Kiều anh thuộc đã lâu
Đố anh tóm được một câu hết Kiều?

Chàng trai:

- Em đố thì anh xin theo
Bốn câu tóm lược Truyện Kiều đưa ra:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh".


Nàng gật đầu:

- Hay lắm! Chỉ với câu mở đầu và ba câu kết của truyện, anh đã tóm lược được cả Truyện Kiều. Bây giờ em hỏi tiếp nha:
Truyện Kiều anh đã thuộc lòng
Đố anh kể được hai dòng năm "cho"?

Chàng trai:

- Làm cho cho mệt cho mê
Làm cho đâu đớn ê chề cho coi!

Nàng hỏi tiếp:

- Truyện Kiều anh đã thuộc làu
Đố anh tìm được một câu bốn "mình"?

Chàng đáp:

- Oan kia theo mãi với tình,
Một mình mình biết, một mình mình hay.

Nàng nheo mắt hỏi:

- Truyện Kiều có một thợ may
Nếu anh biết được đoán ngay, ai nào?

Chàng trai cười:

- Khó đấy, nhưng mà không sao
Thúy Vân đích thị đã vào lời ca:
"Hỏi nhà, nhà đã dời xa
Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân.
Đều là sa sút khó khăn,
May thuê, viết mướn kiếm ăn lần hồi".


Nàng gật đầu, hỏi tiếp:

- Ngoài Kim - Kiều, có một đôi
Trai tài gái sắc, anh thời đáp ngay?

Chàng trai:

- Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay
Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi - Trương.


(Thôi Oanh Oanh và Trương Củng)

Nàng hỏi:

- Truyện Kiều anh thuộc làu làu
Đố anh đọc được hai câu bốn mùa?

Chàng trai đáp:

- "Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân".


Nàng gật đầu, tươi cười:

- Anh thật tuyệt vời! "Sen tàn cúc lại nở hoa" là chỉ thời tiết chuyển từ hạ sang thu, kết hợp với câu sau quả là đủ bốn mùa. 

Theo Khám phá