Xả xì trét

Tại sao tôi không thấy con bò?

BÁC BA PHI - 14:00 24/06/2018
Tại sao tôi không thấy con bò?
Tại sao tôi không thấy con bò?

- Ông đang vẽ gì thế?

- Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông - người họa sĩ đáp.

Khách: - Nhưng tôi có thấy cỏ đâu?

Họa sĩ: - Con bò ăn hết rồi, thưa ông.

Khách: - Thế còn con bò đâu?

Họa sĩ: - Ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ hay sao?

- !!!

Theo Bác Ba Phi
Vnexpress

Bình luận của bạn đọc

Tin nổi bật