Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 17/3/2017 16:07

Tai nạn khi nghịch dại với bóng

Đừng nghĩ những quả bóng là đơn giản nhé, nghịch dại với bóng sẽ có ngày gặp phải tai nạn "ê chề".  

Ối giời ơi, thế này có thốn hay không cơ chứ?Ối giời ơi, thế này có thốn hay không cơ chứ?

Một chọi ba, không chột thì cũng 'dập mông'.

Một chọi ba, không chột thì cũng 'dập mông'.

Đừng đùa với quả bóng tròn, gặp họa đấy.

Đừng đùa với quả bóng tròn, gặp họa đấy.

Nghịch dại với bóng và cái kết quá thốn.

Nghịch dại với bóng và cái kết quá thốn.

Anh thực hiện rất đẹp mắt nhưng cái kết lại 'cắm đầu' xuống cát.

Anh thực hiện rất đẹp mắt nhưng cái kết lại 'cắm đầu' xuống cát.

Ô hay, sao anh ta làm được mà tôi lại 'gặp nạn'.

Ô hay, sao anh ta làm được mà tôi lại 'gặp nạn'.

Chơi với bóng phải cẩn thận nhé.

Chơi với bóng phải cẩn thận nhé.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm