Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 10/1/2014 19:35

Say

Mấy cậu lính uống rượu say đi vào doanh trại 

- Chỉ huy: Cậu biết tôi là ai không? 

- Lính:  Hôhô! Chúng mày ơi! Có thằng tên của mình cũng không nhớ.

ST