Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 8/4/2019 16:05

Sau câu nói của bệnh nhân, bác sĩ chuyển từ báo tin vui sang tin buồn

Sau câu nói của bệnh nhân, bác sĩ chuyển từ báo tin vui sang tin buồn

Sau khi khám xong bác sỹ bảo với nữ bệnh nhân:

- Thưa bà, tôi xin báo cho bà một tin vui.

Nữ bệnh nhân cắt ngang lời bác sỹ:

- Ấy chết! Bác sỹ đừng gọi em như thế, em chưa lập gia đình

Bác sỹ:

- Vậy thì xin lỗi cô! Tôi xin báo cho cô một tin buồn.

Bệnh nhân hỏi:

- Gì vậy bác sỹ?

Bác sỹ đáp:

- Cô đã có thai!

Thủy Linh (st)

Tin tiêu điểm