Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 28/3/2017 16:07

“Sấp mặt” vì thích thể hiện trên bãi biển

Ở trên bãi biển có nhiều kẻ nổi máu biểu diễn và đến khi thể hiện thì nhận cái kết "sấp mặt".

Ối giời, mới sóng nhỏ mà thế này sóng to thì làm sao?

Ối giời, mới sóng nhỏ mà thế này sóng to thì làm sao?

Chạy đi đâu mà vội thế, thuyền ở bên này cơ mà.

Chạy đi đâu mà vội thế, thuyền ở bên này cơ mà.

Sao họ bay cao thế mà mình lại 'sấp mặt'.

Sao họ bay cao thế mà mình lại "sấp mặt".

Thể hiện với gái và cái kết tê tái.

Thể hiện với gái và cái kết tê tái.

Đã bảo nhảy xong rồi ra biển sau, thế mà không nghe.

Đã bảo nhảy xong rồi ra biển sau, thế mà không nghe.

Đừng có đùa với cát nhé.

Ối giời, trên bờ lấy đâu ra sóng mà ông đòi lướt ván.

Theo Tất Nhiên
Danviet.vn

Tin tiêu điểm