Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 30/1/2019 17:40

Sao tôi phải nịnh ông?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
Lúc đó ông sẽ nịnh lại tôi

- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm