Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 22/3/2019 14:00

Sáng tạo bá đạo của người “siêng ăn lười làm"

Trên đời này có một kiểu người đến cho miếng ăn vào miệng thôi cũng lười biếng.
 

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm