Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 22/3/2019 14:00

Sáng tạo bá đạo của người “siêng ăn lười làm"

Trên đời này có một kiểu người đến cho miếng ăn vào miệng thôi cũng lười biếng.
 

Theo Dân việt