Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 25/4/2019 13:05

Sai một li đi cả “vạn dặm“

Cũng chỉ tại nghịch dại mà ra nông nỗi như thế này thôi chứ biết trách được ai bây giờ.
 

Theo Dân việt