Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 11/2/2017 09:07

Rụng răng với những đứa trẻ tinh nghịch

Sự hồn nhiên của trẻ em khi được các thánh chế sáng tác thì anh chị em khi xem chỉ có mà cười rụng rốn thôi!Theo Tất Nhiên
Đất Việt