Rất tiếc, chồng em có nhà...

THỦY LINH (ST) - 07:05 14/04/2019
Rất tiếc, chồng em có nhà...

- Em ra nhấc máy đi, nếu có ai hỏi anh thì bảo: Rất tiếc, nhưng chồng em không có nhà!

Người vợ nhấc máy, sau khi nghe liền nói:

- Rất tiếc, nhưng chồng em có nhà...

- Quỷ tha ma bắt cô đi, tôi đã dặn cô trước rồi kia mà!

- Nhưng, anh yêu ơi! - Người vợ trấn an chồng - Bởi vì người ta không hỏi anh.

Thủy Linh (st)

Bình luận của bạn đọc