Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 21/9/2015 07:00

Quên mất mình có vợ

Quên mất mình có vợ

Người đàn ông say xỉn xuất hiện tại đồn cảnh sát cùng lời than vãn:

- Vợ tôi bỏ đi biệt tích…

- Từ khi nào? Viên cảnh sát hỏi

- Trước đây hai tuần lễ.

- Tại sao để đến tận bây giờ anh mới đến báo?

- Do mải bù khú với bạn bè nên tôi quên mất là mình đã lấy vợ.

- !?!

*************

Chiếm hết chỗ…

Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa con nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng:

– Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên ấy!

Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:

– Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây!

Người giàu nói:

– Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?

– Không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi.

Theo ST

Tin tiêu điểm