Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 25/6/2015 22:02

Phù thủy hình ảnh ra tay với động vật

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 14 Chim có đầu voi.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 13
Ngựa có đầu hà mã.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 12
Chim có đầu và đuôi hổ.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 11
Chim có đầu hươu.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 10
Cá có đầu lợn.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 9
Quạ có đầu chó.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 8
Ếch có đầu vịt.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 7
Rồng Komodo có đầu gà.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 6

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 5
Sứa biển có đầu mèo.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 4
Voi có da ngựa vằn.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 3
Ong có đầu hổ.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 2
Vẹt có đầu hải cẩu.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 1
Mèo có đầu vịt.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 0
Rùa có đầu và chân hổ.

'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop (P7) 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop (P6) 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop (P4) 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop (P5) 'Chết cười' với những hình ảnh động vật bị photoshop 

Theo ngoisao.vn