Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 30/1/2018 14:00

Phụ nữ rất ích kỷ

Phụ nữ rất ích kỷ

Hai người đàn ông ngồi tâm sự, một người nói:

- Sau hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi nghiệm ra được phụ nữ ích kỷ hơn đàn ông chúng ta rất nhiều.

- Tại sao anh lại nói thế? - người kia ngạc nhiên. 

- Lúc bé, có rất nhiều phụ nữ muốn hôn tôi, và tôi luôn đồng ý. Bây giờ, tôi muốn hôn rất nhiều phụ nữ họ lại không đồng ý. Anh có thấy họ rất ích kỷ không? 

- !!!

Theo Tất Nhiên
vnexpress