Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 19/3/2019 17:11

Phụ nữ là thứ gì đấy thật “khó lường“!

Phụ nữ thật khó lường, đôi lúc họ không cần biết đến đúng sai mà họ sẽ thẳng tay trước đã rồi tính sau.
 

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm