Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 19/12/2018 11:11

Ông trời ban cho bạn tính ga-lăng nhưng bạn lại đánh “rơi mất não“

Khi bạn có tính ga-lăng nhưng bạn lại không "dùng não" để sử dụng nó thì sẽ lĩnh những hậu quả bi hài thế này đây.
 
 
 

  

Theo Danviet

Tin tiêu điểm