Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 27/4/2019 12:18

Nỗi lòng không ai thấu của... phó nháy

Với người làm nghề phó nháy có những nỗi lòng khó diễn tả thành lời mà không phải ai cũng hiểu cho.
 

 

Theo Dân Việt