Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 28/5/2019 10:35

Nỗi lòng của những kẻ chân ngắn

Nỗi lòng của những kẻ chân ngắn mà trên đời này có mấy ai hiểu thấu cho.
 

Theo Dân việt