Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 3/12/2018 07:15

Nỗi đau chỉ có trời xanh mới thấu

Cũng chỉ vì bản thân nghịch dại mà, biết trách ai bây giờ.
 

 

Theo 24H