Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 21/3/2017 10:07

Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Nhìn thì thấy cũng tội tội, nhưng mà thực sự xem xong không thể nhịn nổi cười với những con người này.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 1

Này thì cái tội thích "thể hiện" với gái.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 2

Ướt thế chưa đủ, phải ngâm trong nước mới đã.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 3

Vụ tai nạn có cái gì đó sai sai.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 4

Đi đâu vội thế, chờ tôi với chứ.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 5

Ủ uôi, vụ tai nạn này có vẻ "nghiêm trọng".

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 6

Chắc là cô ấy đang luyện "bay" đây mà.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 7

Nào, mình cùng "bay" lên nào.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 8

Không có gì đâu, em chỉ nằm đây nghỉ tí thôi.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 9

Ối giời, vụ "tai nạn" có vẻ nghiêm trọng.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 10

Wow, công nhận anh ấy bay cao thật đấy.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 11

Cái tội này là đi đường mải ngắm gái đây mà.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 12

Sao xe không đi mà lại vứt thế kia?

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 13

Thanh niên thể hiện trước mặt gái và cái kết quá "thốn".

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 14

"Thể hiện" cho lắm vào để rồi "sấp mặt" thế này đây.

nhung vu tai nan co gi do... sai sai hinh anh 15

Trước khi ngã cũng phải tạo dáng chụp kiểu ảnh đã.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm