Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 6/7/2019 14:36

Những tờ giấy truyền động lực của chú bảo vệ Sài Gòn

Cứ vào chiều thứ 6, chú bảo vệ sẽ dán những câu châm ngôn hay trích dẫn hay chỗ kiểm thẻ xe để ai cũng có thể đọc được.
Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận.

Những tờ giấy được dán chỗ kiểm thẻ xe.

Những tờ giấy được dán chỗ kiểm thẻ xe.

Hàng loạt câu danh ngôn, trích dẫn hay được chú ghi lại.

Hàng loạt câu danh ngôn, trích dẫn hay được chú ghi lại.

Những ý quan trọng được viết bằng mực đỏ.

Những ý quan trọng được viết bằng mực đỏ.


Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm