Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 9/2/2017 16:07

Những người 'vui tính' tham gia giao thông

Khi tham gia giao thông thì nhiều người có cách rất đặc biệt và thậm chí là rất 'bá đạo' nữa.


Theo Tất Nhiên
Đất Việt

Tin tiêu điểm