Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 14/6/2019 12:34

Những lý do khách 'bom hàng' khiến shipper khóc dở

 Đặt cho vui mồm, không đủ tiền lấy hay không nhớ đã mua gì... là những nguyên nhân khiến hàng đã đi rồi trở lại.
Lý do rất đơn giản.

Lý do rất đơn giản.

Khách nóng tính thế này sao dám giao hàng.

Khách nóng tính thế này sao dám giao hàng.

Không gửi hàng về địa chỉ này nữa, giao hàng nhiều lần khách hàng không nhận, chê này chê nọ, không có tiền.

Không gửi hàng về địa chỉ này nữa, giao hàng nhiều lần khách hàng không nhận, chê này chê nọ, không có tiền.

Em ấy nói, em ấy buồn vì không có tiền lấy hàng. Em ấy sẽ cảm thấy vui hơn khi em ấy có tiền lấy hàng.

Em ấy nói, em ấy buồn vì không có tiền lấy hàng. Em ấy sẽ cảm thấy vui hơn khi em ấy có tiền lấy hàng.

Thế này thị chịu.

Thế này thị chịu.

Vậy người giao hàng chạy ngoài đường nắng nóng thì sao?

Vậy người giao hàng chạy ngoài đường nắng nóng thì sao?

Đặt xem cho vui chứ không đủ tiền lấy.

Đặt xem cho vui chứ không đủ tiền lấy.

Chúc mừng khách nhé.

Chúc mừng khách nhé.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm