Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 11/2/2018 07:00

Những kiểu bao lì xì vô cùng độc - lạ năm 2018

Hài hước, độc đáo và ý nghĩa là điểm chung của những mẫu bao lì xì 'chất nhất' dịp Tết Mậu Tuất.
Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó.

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.vvv

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Năm của con cho trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Năm của con chó trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó. 

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được yêu thương.

Dù già hay trẻ, dù gái hay trai đều có nhu cầu được 'yêu thương'.

Câu nói kinh điển của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Câu nói 'kinh điển' của năm 2017 lên phong bao lì xì năm 2018.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Hợp nhau nên phải lì xì.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Ông trùm Phan Quân đã phán là chuẩn.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

Bài hát của Chi Pu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những nhà thiết kế bao lì xì.

U23 Việt Nam hẳn

Hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam rực rỡ trên những phong bao may mắn.

Theo Thần Kỳ
vnexpress

Tin tiêu điểm