Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 25/3/2019 11:46

Những hình ảnh hài hước trong ngày

GD&TĐ - Tưởng rễ lắm hả, bực lắm rồi nha, Ai tát nước cùng em không, trai làng mình so găng...
Tưởng dễ lắm hả
Bực lắm rồi nha.
Ai tát nước cùng em không.
Trai làng mình so găng
 Miếng ăn đến mồm mà còn bị cướp mất.
Đi nhờ mà bạn ấy không biết đường. 
 Thư giãn...thư giãn

PV