Những hình ảnh hài hước trong ngày

PV - 16:39 14/03/2019
Những hình ảnh hài hước trong ngày
Lên xe anh đèo 
Cái tội cắm mặt vào điện thoại 
Mình em cân cả làng 
 Trộm nhìn...
Sao lại bỏ chạy???
Cư xử có văn hóa nhé!
Hận người thiết kế 

PV

Bình luận của bạn đọc