Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 23/6/2015 09:31

Những hình ảnh đẹp siêu tưởng về mặt trăng

 Một nghệ sĩ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp bằng cách sắp đặt bằng trí tưởng tượng của mình từ mặt trăng thành muôn kiểu khác nhau.

Siêu thoát

Mỉm cười trong đêm

Lao động trên mặt trăng

Tiếp cận mặt trăng

Sói ăn trăng

Treo giầy lên trăng

Hóng trăng

 

Theo Xây dựng