Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 23/10/2015 21:30

Những cụ già “chất chơi” hơn teen

Bạn sẽ phải "ngả mũ bái phục" sự trẻ trung, xì - tin của những con người tuy già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung này.
Người gia chất chơi như người dơi
"Quẩy" lên nào!

Người gia chất chơi như người dơi
Xếp hàng chờ đến lượt cũng phải làm vài điệu.

Khi những cụ già...
Thời của bà không có thiết bị này. Xin lỗi nhé.

Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi


Người gia chất chơi như người dơi
Ai bảo là người già cô đơn?

Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi
Vũ điệu cồng chiêng phiên bản các cụ bà.

Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi


Người gia chất chơi như người dơi


Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi


Người gia chất chơi như người dơi

Người gia chất chơi như người dơi
Đẳng cấp là đây!

Theo Trí thức trẻ