Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 11/4/2019 10:07

Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

GD&TĐ - Một anh chàng thanh niên không hay chữ lắm, đến nhờ bạn mình nổi tiếng là văn hay chữ tốt sửa hộ bức thư tình để gửi người yêu.

Mấy hôm sau anh ta đến hỏi bạn:

- Mày đã sửa hộ tao bức thư "Tỉnh tò" cho nàng chưa?

- Sửa rồi.

- Đâu, đưa tao xem?

- Tao gửi nàng rồi.

- Cảm ơn bạn tốt nhé! Nhưng mày sửa như thế nào mà đã gửi rồi???

- Tao sửa tên mày thành... tên tao!

Thủy Linh (st)