Bản in

Xả xì trét

Chủ Nhật, 23/7/2017 14:07

Người xưa đã đúc kết về vợ như thế nào?

Người xưa đã đúc kết về vợ như thế nào?

Các nhà khảo cổ ở thành phố Châu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mới đây đã tìm được một thư tịch cổ có tên ”Phu phụ hữu biệt”. Trong cuốn này có đoạn viết:

- Khi ta đúng, kẻ nào khen ta, đó là bạn ta

- Khi ta sai, kẻ nào chê ta, đó là thầy ta

- Khi ta sai, kẻ nào khen ta, đó là kẻ thù của ta

- Khi ta đúng, kẻ nào vẫn quả quyết nói ta sai, kẻ đó chỉ có thể là… vợ ta

Thư tịch này được cho là của Thảm Tử, một triết gia nổi tiếng cùng thời với Mạnh Tử.

Cử Tạ

Tin tiêu điểm