Xả xì trét

Người phụ nữ tuyệt vời

BÁC BA PHI - 20:00 07/03/2018
Người phụ nữ tuyệt vời

- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

- Sao vậy?

- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

- !?

Theo Bác Ba phi
Vnexpress

Bình luận của bạn đọc