Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 13/2/2018 07:00

Ngũ hành sơn

Không phải Ngũ hành sơn mà là nhân vật của năm bị ném gạch, đá...
Ngũ hành sơn - Ảnh 1.
Ngũ hành sơn - Ảnh 1.
QUANG HUY - Theo TTC
Ngũ hành sơn - Ảnh 1.
QUANG HUY - Theo TTC

Theo Quang Huy
Tuổi trẻ online