Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 10/4/2019 12:45

“Nam tử hán” chẳng sợ gì, chỉ sợ... tiêm

Là nam tử hán trời không sợ, đất cũng không sợ nhưng duy nhất chỉ sợ... tiêm.
 

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm