Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 10/4/2019 12:45

“Nam tử hán” chẳng sợ gì, chỉ sợ... tiêm

Là nam tử hán trời không sợ, đất cũng không sợ nhưng duy nhất chỉ sợ... tiêm.
 

Theo Dân việt