Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 22/2/2019 17:00

Muốn làm ảo thuật gia nổi tiếng, tài năng thôi chưa đủ...

Muốn là một ảo thuật gia tài ba thì thì tài năng có hay không, không quan trọng mà phải có thần thái.
 

Theo Dân việt