Bản in

Xả xì trét

Thứ Sáu, 20/7/2018 09:27

Lý do không sửa được chuông cửa

GD&TĐ - Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối:
Lý do không sửa được chuông cửa

- Sáng hôm qua tôi đã nói anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà?

Anh chàng hét toáng lên : Và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền?

- Tôi đã làm đúng như thế : người quản lý ngắt lời

- Tôi bảo đảm là có! Ê, Bill : ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng Hôm qua anh có tới Park Lodge làm việc đó không vậy?

- Có, thưa ông : Bill đáp

- Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi.

Theo Bác Ba Phi
Vnexpress

Tin tiêu điểm