Bản in

Xả xì trét

Thứ Bảy, 18/2/2017 21:07

Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật'

Thính đầy ra đấy nhưng anh không thèm đớp; thánh tự sướng hiển linh...
cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat

Lộ mặt thật vì "lỗi kỹ thuật".


cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-1

Kiên nhẫn ngồi làm mẫu và nhận được bức tranh thế này đây.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2

Phượt thủ có số có má đấy.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-3

Hình như có gì đó sai sai...

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-4

Ước gì được mang cả quyển sách vào phòng thi.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-5

Thánh tự sướng hiển linh.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-6

Đi xăm hình người yêu lên lưng và kết quả.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-7

Mấy đứa có bồ toàn bỏ rơi anh em.

 

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2

Thính đầy ra đấy nhưng anh không thèm đớp.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-1

Lười mới sống thọ được nha.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-2

Chú muỗi to gan nhất quả đất.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-3

Lên rồi, giờ xuống kiểu gì đây?


cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-5

Động cho người đàn ông tiến về phía trước.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-6

Ghét nhất khi đi hát có đứa chen vô.

cuoi-te-ghe-17-2-lo-mat-that-vi-loi-ky-thuat-2-7

Người bạn đồng hành đáng yêu.

 

 

Theo Maru
Ione