Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 28/3/2019 12:30

Lĩnh đủ vì ngủ gật không đúng chỗ

Ngủ gật cũng phải tìm đúng chỗ để ngủ nhé các thím, nếu không muốn lĩnh đủ như những nhân vật này.
 

Theo Dân việt