Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 21/3/2018 15:48

Kỹ năng không ngờ của dân văn phòng

Kỹ năng không ngờ của dân văn phòng

GD&TĐ - Người xin việc tự hào có hai truyện ngắn được in trên tạp chí quốc gia và đã hoàn thành tiểu thuyết của mình.

- Vậy thì hãy nói cho tôi biết, ông Smith. - Người phỏng vấn hỏi - Ông có những kỹ năng gì khác mà ông nghĩ đáng được nói đến?

- Thực sự thì có - Người xin việc khiêm tốn đáp - Năm ngoái tôi có hai truyện ngắn được in trên tạp chí quốc gia và tôi đã hoàn thành tiểu thuyết của mình.

- Rất ấn tượng - Người phỏng vấn nhận xét - Nhưng tôi muốn hỏi ông về cách kỹ năng văn phòng.

Ông Smith giải thích mặt sáng rỡ:

- Ồ, chúng được viết trong giờ làm việc mà.

Theo Thanh Trâm
Dân Việt