Bản in

Xả xì trét

Thứ Tư, 6/3/2019 11:53

Kinh nghiệm bắn súng

Kinh nghiệm bắn súng

Sĩ quan huấn luyện quở trách lính mới về kết quả tập bắn:

- Cậu ngắm mục tiêu như thế à? – ông ta tức giận quát.

- Tôi sẽ làm mẫu cho cậu thấy phải ngắm bắn thế nào.

Phát thứ nhất, viên sĩ quan bắn trượt, nhưng ông ta tỉnh bơ nói :

- Đấy, cậu bắn như vậy đấy!

Phát thứ hai, ông ta lại bắn trượt.

- Đấy, cậu cùng tổ với cậu bắn như vậy đấy!

Cuối cùng, đến phát thứ ba, đạn trúng đích. Viên sĩ quan kẻ cả, nhìn lính mới:

- Đấy, tôi bắn như vậy đấy!

Theo Vietgiaitri.com